دروازه قرآن

دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای مانده از دوره های قدیم در شیراز است که امروزه به عنوان یکی از آثار تاریخی این شهر به حساب میآید این دروازه در میدان قرآن – تقاطع بلوار هفت تنان و ربانی شیرازی در ورودی شیراز واقع شده است. این طاق در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته […]

خواندن بیشتر