باغ نارنجستان قوام شیراز (خانه قوام)

باغ نارنجستان قوام شیراز یکی از زیباترین و مشهورترین باغ های ایرانی است. موزه ای در این باغ است که اشیای اهدایی پروفسور پوپ، ایران شناس آمریکایی، را می توانید در آن ببینید. هفت هنر ایرانی در آن به کار رفته است و همین موضوع ارزش این باغ را دو چندان می کند. آشنایی با […]

خواندن بیشتر