رعایت حریم خصوصی

با توجه به اینکه در اپلیکیشن ایران آفلاین به دسترسی هایی مانند خواندن و نوشتن در حافظه  تلفن و یا موقعیت کاربر نیاز داریم. به شفاف سازی کربرد این دسترسی های می پردازیم.

– ایران آفلاین هنگام نصب اولیه نیاز دارد تا اطلاعات نقشه آفلاین را در گوشی کپی کرده و نقشه آفلاین را از آنجا بخواند. به همین دلیل به این دسترسی نیاز داریم.

– برای نمایش دقیق موقعیت شما به موقعیت مکانیابی نیازداریم، قطعا این اطلاعات به هیچ وجه در جایی ذخیره نخواهند شد و صرفا جهت نمایش موقعیت کاربر بکار می رود.