دوربین مداربسته

این برنامه به هیچ عنوان اطلاعات شما را در جایی ذخیره و یا به جایی ارسال نمیکند.

از حمایت شما متشکریم.